Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Flätning av vävd mineralisolering runt supraledande kablar

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera flätning av isolering runt supraledande kablar
08 apr, 2015 |CERN, El/elektronik, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

CERN: VMEbus Single Board Computers (SBC)

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera datorer, SBC, enligt specifikation
08 apr, 2015 |CERN, IT/Big Data/CAD |

ESS: Utbildningspaket CATIA V6

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom CATIA V6
07 apr, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ESS, IT/Big Data/CAD, Övrigt |

ESO: Kommunikationsmjukvara

Affärsmöjlighet för svenska företag som har kompetens inom ”Communication Middleware”
30 mar, 2015 |ESO, IT/Big Data/CAD |

ESS: Logistiktjänster

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom logistik.
30 mar, 2015 |ESS, Montering, installation, logistik, Övrigt |