Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Perfluorpropan för kylsystem

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera flytande perfluorpropan
09 apr, 2015 |CERN, Övrigt |

CERN: Perfluorhexan för kylsystem

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera flytande perfluorhexan
09 apr, 2015 |CERN, Övrigt |

CERN: Controller-based Wave 2 802.11ac Wi-Fi infrastructure

Affärsmöjlighet för svenska företag som har kompetens inom den efterfrågade Wi-Fi infrastukturen
08 apr, 2015 |CERN, IT/Big Data/CAD, Kraftförsörjning/Infrastruktur |

CERN: Vakuumisolerad tryckbehållare i rostfritt stål.

Affärsmöjlighet för svenska företag som har kompetens inom tillverkning av tryckkärl i rostfritt stål för en flytande-helium-kryostat
08 apr, 2015 |CERN, Mekanisk tillverkning, Vacuum, Övrigt |

CERN: Svepelektronmikroskop med ”Focused Ion Beam”

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera svepelektronmikroskop enligt specifikation
08 apr, 2015 |CERN, Optik/sensorer, Övrigt |