Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: 20 kVA UPS (enheter för avbrottsfri kraft)

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera system för avbrottsfri kraftförsörjning
15 apr, 2015 |El/elektronik, ILL, Kraftförsörjning/Infrastruktur |

ESRF: CCD kamera för mjuk röntgenstrålning

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens om kameror för mjuk röntgenstrålning.
12 apr, 2015 |ESRF, Montering, installation, logistik, Optik/sensorer, Vacuum, Övrigt |

ILL: Luftsluss

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom luftslussar
10 apr, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ILL, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ESO: QA/QC

Affärsmöjlighet för svenska företag som har kompetens inom kvalitetsfrågor
10 apr, 2015 |ESO, Övrigt |

ITER: Produktionsinriktade projektledare.

Affärsmöjlighet för svenska företag att tillhandahålla produktionsinriktade projektledare
09 apr, 2015 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ITER, Kontroll/driftövervakning, Övrigt |