Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Teknisk experthjälp för kvalificering av monteringsprocesser av magneter.

Affärsmöjlighet för svenska företag att tillhandahålla en teknisk expert.
27 apr, 2015 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Magneter, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ILL: Gångväg på utsidan av en reaktortank

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera och installera en svetsad konstruktion som gångväg.
24 apr, 2015 |ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ILL: Trycksättningskrets

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera och installera en rörkonstruktion för trycksättning av krets inom reaktorn på ILL.
24 apr, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ILL, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ESRF: Datalagringssystem

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera datalagringskapacitet samt att tillhandahålla service i Frankrike.
24 apr, 2015 |ESRF, IT/Big Data/CAD |

CERN: Kabelleverans

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera kabel.
22 apr, 2015 |Beräkning/Konstruktion, CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur |