Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Analyser och beräkningar

Affärsmöjlighet för svenska företag att tillhandahålla konsulter för bl.a. mekaniska beräkningar.
13 maj, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Övrigt |

ESRF: Elliptiska speglar för röntgenstrålar

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera elliptiska speglar
06 maj, 2015 |ESRF, Optik/sensorer, Övrigt |

ITER: Experimentell validering av material.

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan genomföra test och efterföljande inspektioner enligt förfrågan
28 apr, 2015 |ITER, Test/driftsättning, Övrigt |

ESS: Komponenter till linjäracceleratorn

Affärsmöjlighet för svenska företag, antingen tillsammans med andra i ett konsortium, eller som enskild leverantör, att leverera komponenter till en linjäraccelerator.
27 apr, 2015 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ESS, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning, Vacuum, Övrigt |

ITER: Programvaruutveckling

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera mjukvara som utvecklats enligt specifikation och kundönskemål
27 apr, 2015 |IT/Big Data/CAD, ITER, Test/driftsättning |