Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Kontorsdatorer

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera kontorsdatorer.
13 maj, 2015 |CERN, IT/Big Data/CAD |

ESRF: Mätinstrument för röntgenspektroskopi

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera mätinstrument.
13 maj, 2015 |ESRF, Montering, installation, logistik, Övrigt |

CERN: CNC, 5-axlig maskin för bearbetning

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera en 5-axlig CNC maskin.
13 maj, 2015 |CERN, IT/Big Data/CAD, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

MAX IV: Svarv för metallbearbetning

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera en styrd svarv för metallbearbetning.
13 maj, 2015 |MAX IV, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ESRF: Granitbord

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera granitbord.
13 maj, 2015 |ESRF, Magneter, Mekanisk tillverkning, Övrigt |