Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: IT-utrustning

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera IT-utrustning och tjänster.
25 maj, 2015 |ESS, IT/Big Data/CAD |

ITER: Tjänster inom bygg/inspektion

Affärsmöjlighet för svenska företag inom byggsektorn, med erfarenhet inom ledning och inspektion.
21 maj, 2015 |Byggnation/anläggning, ITER |

ITER: Hanteringssystem

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom konstruktion av hanteringssystem för stora komponenter.
21 maj, 2015 |El/elektronik, IT/Big Data/CAD, ITER, Kontroll/driftövervakning, Optik/sensorer, Övrigt |

ITER: Mätsystem för magnetism

Affärsmöjlighet för svenska företag/universitet som har kunskap inom mätsystem och mätmetoder för magnetism (inducerade strömmar).
20 maj, 2015 |IT/Big Data/CAD, ITER, Magneter, Övrigt |

ILL: Mekanisk tillverkning

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom mekanisk tillverkning.
19 maj, 2015 |ILL, Mekanisk tillverkning |