Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Design, production, testing and supply of two (2) High Power Circulators (3 MWp, 352 MHz)

This is a public call for tenders carried out with an open procedure. Interested firms are welcome to register their business profile in the ESS supplier portal. The registration is necessary to stay up to date on the contract documents. After registration you will be able to ask the procurement officer questions and get access to the full documentation. By registering you will receive notifications via email and can access updated contract documents. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation. On the webbsite you can find further information on how to submit your tender and access to the full documentation.
29 aug, 2018 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ESS, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning |

ESS: OCT Stainless Steel Material for Inner Shielding

This is a public call for tenders. Interested firms are welcome to register their business profile in the supplier portal. The registration is necessary to stay up to date on the contract documents. After registration you will be able to ask the procurement officer questions and get access to the full documentation. By registering you will receive notifications via email and can access updated contract documents. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation. On the webbsite you can also find information on how to submit your tender and access to the full documentation.
29 aug, 2018 |ESS, Råmaterial |

ESS: Design, Production and Supply of four (4) 352 MHz High Power Loads

This is a public call for tenders carried out in an open procedure. Interested firms are welcome to register their business profile in the supplier portal. The registration is necessary to stay up to date on the contract documents. After registration you will be able to ask the procurement officer questions and get access to the full documentation. By registering you will receive notifications via email and can access updated contract documents. There you also find information on how to submit your tender.
29 aug, 2018 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ESS, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning |

ESS: Framework Agreement for Lifting and Rigging Services

This is a public call for tenders carried out with open procedure. Interested firms are welcome to register their business profile in the supplier portal. The registration is necessary to stay up to date on the contract documents. After registration you will be able to ask the procurement officer questions and get access to the full documentation. By registering you will receive notifications via email and can access updated contract documents. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.
29 aug, 2018 |Byggnation/anläggning, ESS, Montering, installation, logistik |

ILL: ILL: Manufacturing of absorbent and trolley parts constituent part of the control rod of the ILL high-flow reactor (HFR).

ILL will dispatch a new Call For Tender regarding the absorbent and trolley elements that are part of the control rod of the ILL high-flow reactor (HFR). Commercial contact : Florence Ballaguy –ballaguy@ill.fr - +33 (0) 47620 7235 Technical contact : Christian Lacroix – lacroixchristia@ill.fr - +33 (0) 47620 7849
24 aug, 2018 |ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Undersökning/forskning |