Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Mekanisk tillverkning

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan tillverka diverse detaljer i rostfritt, koppar mm.
02 jun, 2015 |CERN, Mekanisk tillverkning, Övrigt |

ILL: Mekanisk tillverkning, batterihållare

Affärsmöjlighet för svenska företag inom mekanisk tillverkning.
01 jun, 2015 |ILL, Mekanisk tillverkning, Övrigt |

MAX IV: Optiska komponenter

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera optiska komponenter.
29 maj, 2015 |MAX IV, Optik/sensorer |

ITER: Värmare

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera värmare.
28 maj, 2015 |El/elektronik, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Magneter, Övrigt |

ESO: Mjukvaruutveckling

Affärsmöjlighet för svenska företag att tillhandahålla konsulter för produktion av mjukvara.
28 maj, 2015 |ESO, IT/Big Data/CAD, Övrigt |