Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: Tubvärmeväxlare

ILL söker leverantörer av tubvärmeväxlare.
16 jun, 2015 |Byggnation/anläggning, ILL, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Miljötek./Energieffektiviseringar |

MAX IV: Preparatbytesanordning till ett strålrör

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom finmekanisk konstruktion
15 jun, 2015 |MAX IV, Mekanisk tillverkning, Övrigt |

CERN: Optisk fiber

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera optisk fiber.
15 jun, 2015 |CERN, IT/Big Data/CAD |

ESRF: Röntgenspektrometer med vakuumbehållare

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom instrument, vakuumtillämpningar samt finmekanisk konstruktion.
15 jun, 2015 |ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Optik/sensorer, Vacuum, Övrigt |

ILL: Spänningsaggregat

Affärsmöjlighet för svenska företag att tillhandahålla spänningsaggregat.
03 jun, 2015 |El/elektronik, ILL, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Övrigt |