Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Leverans och tillverkning av PCIe kort

Affärsmöjlighet för företag som kan leverera PCIe-kort.
24 jun, 2015 |CERN, El/elektronik |

ESS: Tillverkning och driftsättning av Heliumsystem

Denna upphandling omfattar konstruktion , upphandling, tillverkning och driftsättning av "Test and Instruments Helium Refrigeration Plant, Helium Recovery System and Helium Purifier.
18 jun, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

CERN: Elektriska brytare

Affärsmöjlighet för företag med kompetens att leverera elektriska brytare.
17 jun, 2015 |CERN, El/elektronik |

MAX IV: Monokromatiska säkerhetsslutarmoduler för fotoner

Affärsmöjlighet för företag att leverera optisk utrustning.
17 jun, 2015 |MAX IV, Optik/sensorer |

CERN: Dieselgenerator

CERN söker företag med kompetens inom dieselaggregat för generering av elkraft.
16 jun, 2015 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur |