Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Provision of Temporary Administrative Staff Services

En öppen upphandling av administrativa bemanningstjänster. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud.
11 aug, 2015 |ESS, Övrigt |

ESS: Business Travel Services

En öppen upphandling av tjänster inom affärsresor. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud.
11 aug, 2015 |ESS, Övrigt |

ITER: Provision of System Instrumentation and Control Engineering Support

F4E upphandlar åt ITER-projektet, vill ha anbud på ramavtal att tillhandahålla teknisk support inom två områden ITER är ett projekt som syftar till att uppföra en fusionsanläggning i Cadarache.Projektet skall verifiera den teknologi och vetenskap som används vid fusionsanläggningen.
26 jul, 2015 |Beräkning/Konstruktion, IT/Big Data/CAD, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet |

ITER: ITER - Fästelement

Upphandlingen som genomförs i två steg omfattar fästelement (M42-gängade stänger,M42-muttrar och brickor i Titan)
19 jul, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Mekanisk tillverkning |

ITER: CAD-support

ITER (via F4E) söker företag som med avrop mot ramavtal kan ge ITER CAD-support. ITER-projektet skall bygga en fusionsanläggning i Cadarache i Frankrike för att verifiera de vetenskapliga och tekniska möjligheterna att ta tillvara på fusionskraft. F4E handlar upp det europeiska bidraget till detta projekt.
19 jul, 2015 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, IT/Big Data/CAD, ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Vacuum, Övrigt |