Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESO: Service Contract...

ESO kommer att skicka ut en förfrågan på ett servicekontrakt.
12 aug, 2015 |ESO, Montering, installation, logistik, Optik/sensorer |

ESO: Manufacturing...

ESO kommer att skicka ut en förfrågan på speglar
12 aug, 2015 |ESO, Optik/sensorer |

ESO: Service contract...

ESO kommer att skicka en förfrågan om ett serviceavtal för utveckling och underhåll av
12 aug, 2015 |ESO, IT/Big Data/CAD |

ESS: Multiple Framework Agreement for Communications Services

En öppen upphandling avseende ramavtal för kommunikationstjänster. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud.
11 aug, 2015 |Administration, ESS |

ESS: Framework Agreement for Office Furniture and Complements

En öppen upphandling avseende ramavtal för leverans av kontorsmöbler med tillbehör. Alla företag är välkomna att lämna anbud.
11 aug, 2015 |ESS, Övrigt |