Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Procurement High Heat Flux Testing of First Wall Semi-prototypes

ITER har gett F4E i uppdrag att upphandla tjänster för testning.
18 aug, 2015 |ITER, Test/driftsättning |

ESRF: Cavity Girders

Mekanisk tillverkning, huvudsakligen bearbetning och svetsning.
18 aug, 2015 |ESRF, Mekanisk tillverkning |

ITER: Contract for Procurement of Manual Valves, Relief Valves, Control Valves, and Valve Actuators

ITER vill ha nomineringar av företag som är intresserade av att delta i en upphandling för att leverera ventiler och aktuatorer
17 aug, 2015 |El/elektronik, ITER, Kontroll/driftövervakning, Projektledning/Tjänster, Vacuum, Övrigt |

ESO: Manöverutrustning för speglar

Konstruktion och tillverkning av mekanik och styr och reglersystem som stöttar och manövrerar speglar
12 aug, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ESO, Kontroll/driftövervakning, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik |

ESO: Information om konstr.och tillv. av speglar

ESO kommer att ge ut en förfrågan avseende att erhålla information om konstruktion och tillverkning av speglar.
12 aug, 2015 |ESO, Optik/sensorer |