Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Materialtester - "Framework Service Contract...

F4E upphandlar Europas bidrag till ITER. F4E vill ha offerter enligt nedan.
26 aug, 2015 |ITER, Mekanisk tillverkning, Projektledning/Tjänster, Test/driftsättning |

ITER: JT-60SA EC Gyrotron Power Supply

F4E upphandlar det europeiska bidraget till ITER. F4E vill ha offerter på spänningsgeneratorer.
26 aug, 2015 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning, Övrigt |

ESO: Architectural and Engineering Design...

Detta är en förfrågan från CTA project office. CTA vill ha anbud för att uppföra en anläggning för teleskop nära ESOs anläggning i Chile. Teknologin och omfattningen liknar ESOs projekt.
26 aug, 2015 |Byggnation/anläggning, ESO |

ESRF: Bogie System

Ett transportfordon för transport av 12 tons last. ESRF vill ha förslag på företag som har kompetensen och erfarenheten av denna typ av transportfordon och vill delta i denna upphandling.
19 aug, 2015 |ESRF, Montering, installation, logistik |

ESO: Development and Maintenance of SPARTA Software

ESO vill ha förslag på intresserade företag.
18 aug, 2015 |ESO, IT/Big Data/CAD |