Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Testrigg för tätningar

F4E upphandlar det europeiska bidraget till ITER.
22 sep, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning, Vacuum |

ESRF: Preparathållare

ESRF vill ha intresseanmälningar avseende denna upphandling.
18 sep, 2015 |El/elektronik, ESRF, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

ILL: Målning av reaktorportar

ILL söker potentiella leverantörer för arbete med ommålning.
17 sep, 2015 |Byggnation/anläggning, ILL, Övrigt |

ESRF: Generator av röntgenstrålar

ESRF söker intresserade företag som vill delta i rubricerad upphandling.
10 sep, 2015 |ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Montering, installation, logistik |

ITER: Lagring och hantering av SF6

F4E upphandlar Europas bidrag till ITER, en fusionsanläggning som uppförs i Frankrike. I detta fallet skall leverans ske till Italien som bygger upp en testanläggning för ITER.
04 sep, 2015 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ITER, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |