Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Heliumbaserad kylanläggning

ESS upphandlingar en heliumbaserad kylanläggning (15 grader K) som skall användas för kylning av det moderator/reflektor system som skall användas i ESS´s målstation.
06 okt, 2015 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ESS, Mekanisk tillverkning, Projektledning/Tjänster |

ESRF: Drift och underhåll

ESRF önskar få intresseanmälningar via Research Match från företag som vill delta i rubricerad upphandling.
05 okt, 2015 |Byggnation/anläggning, El/elektronik, ESRF, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Montering, installation, logistik, Vacuum |

ESRF: Diffraktometer med hög precision

ESRF vill ha intresseanmälningar via Research Match från företag som är intresserade av att delta i denna upphandling.
05 okt, 2015 |El/elektronik, ESRF, IT/Big Data/CAD, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer |

ITER: Test av betong

F4E som upphandlar den europeiska bidraget till ITER vill ha offerter på denna upphandling.
23 sep, 2015 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ITER, Test/driftsättning |

ILL: Mätinstrument

ILL söker intresse från företag
22 sep, 2015 |ILL, Miljötek./Energieffektiviseringar, Optik/sensorer |