Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Supply of 4'100 planar silicon pixel sensors for the CMS Inner Tracking (IT) detector

Market Survey scheduled for dispatch during the fourth quarter 2018 followed by an invitation to tender scheduled to dispatch during the first quarter of 2020. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch Technical questions: G. Steinbrueck georg.steinbrueck@desy.de Commercial questions: C. Carayon charles.carayon@cern.ch. Cern publication Date: 10-08-2018
30 aug, 2018 |CERN, El/elektronik, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Test/driftsättning, Undersökning/forskning |

CERN: Design, supply, installation, testing and commissioning of a demineralised water production plant

Market Survey scheduled for dispatch during the third quarter 2018 followed by an invitation to Tender scheduled to dispatch during the first quarter 2019. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch. Technical questions: S. Deleval Serge.Deleval@cern.ch Commercial questions: B. Jenssen Bjorn.Jenssen@cern.ch. CERN publication date: 16-08-2018
30 aug, 2018 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning |

CERN: Supply of hybridization of hybrid pixel detector modules for the CMS Inner Tracker

This is a market survey concerning an experiment referring to MS-4340/EP/ATLAS. An invitation to tender is scheduled to dispatch during the fourth quarter of 2020. Interested firms and others are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch. Technical questions: G. Steinbrueck georg.steinbrueck@desy.de. Commercial questions: C. Carayon charles.carayon@cern.ch. CERN publication Date: 27-08-2018
30 aug, 2018 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Undersökning/forskning |

CERN: Supply of civil engineering works for the construction of a water retention pond on the Prevessin site of CERN in France

This is a market survey scheduled for dispatch during the fourth quarter 2018 followed by an invitation to tender scheduled to dispatch during the first quarter 2019. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch. Technical questions: M. Poehler Michael.Poehler@cern.ch Commercial questions: S.Magnan Sandrine. Magnan@cern.ch. CERN publication Date: 27-08-2018
30 aug, 2018 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN |

ILL: ILL:Sourcing request for the cryopump for pumping the neutron-guide space

ILL will dispatch a new Call For Tender regarding sourcing of a cryopump for pumping the neutron-guide space
29 aug, 2018 |ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Undersökning/forskning, Vacuum |