Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: Utbyte av en kylvattenanläggning

ILL vill ha intresseanmälningar (via Research Match)
09 okt, 2015 |Byggnation/anläggning, El/elektronik, ILL, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

ESRF: Roterande axel för en "nano sample station"

ESRF vill ha intresseanmälningar (via Research Match) på rubricerad upphandling.
09 okt, 2015 |El/elektronik, ESRF, Mekanisk tillverkning |

ESRF: Sexbent stöd till en "nano sample station"

ESRF vill (via Research Match) ha intresseanmälningar på rubricerad upphandling.
09 okt, 2015 |El/elektronik, ESRF, Mekanisk tillverkning |

CERN: Teknikkonsulttjänster till LHC-projektet under 8 år!

Cern söker företag som är intresserade av att leverera ett flertal teknikkonsulttjänster till LHC-projektet under perioden 2016-2024.
06 okt, 2015 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet |

CERN: Mjukvara för optiskt fibernätsystem

Cern har för avsikt att upphandla leverans och drift av mjukvara för fibernätsystem och söker nu intresserade företag i Sverige. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse till Research Match som i detta skede enbart vidarebefordrar leverantörens kontaktuppgifter till Cern. Den tekniska specifikationen kan erhållas från Research Match.
06 okt, 2015 |CERN, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning, Optik/sensorer, Projektledning/Tjänster, Test/driftsättning |