Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: Skydd för skorsten

ILL vill ha intresseanmälningar från företag som är intresserade av att delta i den kommande upphandlingen av ett mekaniskt skydd av ett 45 m högt avgastorn.
23 okt, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ILL, Mekanisk tillverkning |

ESRF: Mekanisk tillverkning av balkar

ESRF vill ha intresseanmälningar på rubricerad upphandling.
20 okt, 2015 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik |

ESRF: Mekanisk tillverkning av stöd

ESRF vill ha intresseanmälningar.
20 okt, 2015 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik |

MAX IV: System för flytande kväve

Max IV vill ha offerter på ett system för flytande kväve.
20 okt, 2015 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, MAX IV, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

ITER: Analyser och bedömningar inom "Mechanical Engineering"

ITER vill ha offert på rubricerad upphandling.
16 okt, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Säkerhet/Kvalitet |