Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Spolar

F4E som upphandlar ITERs europeiska bidrag söker intresserade företag som vill delta i denna kommande upphandling.
30 okt, 2015 |El/elektronik, ITER, Kontroll/driftövervakning, Magneter |

ITER: Konsulthjälp

F4E som upphandlar Europas bidrag till ITER vill ha avtal med företag som kan tillhandahålla tjänster inom ett flertal områden.
28 okt, 2015 |Administration, Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, El/elektronik, IT/Big Data/CAD, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Magneter, Mekanisk tillverkning, Miljötek./Energieffektiviseringar, Montering, installation, logistik, Optik/sensorer, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet, Test/driftsättning, Vacuum, Övrigt |

ESRF: Jonpumpar och styrenheter för jonpumpar

ESRF söker företag som är intresserade av att delta i den kommande upphandlingen av jonpumpar och styrenheter för jonpumpar
28 okt, 2015 |El/elektronik, ESRF |

ESS: Flyttservicetjänster för personalen

ESS upphandlat tjänster inom flyttservice för personalen. Upphandlingen är öppen för alla intresserade företag. Börja med att registrera ditt företag på ESS leverantörsportal för att hämta förfrågningsunderlaget till upphandlingen. https://europeanspallationsource.se/invitation-business-profiles. Intresserade företag är också välkomna att kontakta Research Match så skickar vi underlaget.
28 okt, 2015 |Administration, ESS, Övrigt |

ESO: Konsulttjänster inom Mjukvara

ESO söker företag som är intresserade av att delta i den kommande upphandlingen av en konsulttjänst inom mjukvara.
26 okt, 2015 |ESO, IT/Big Data/CAD |