Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Nyckelfärdig kontorsbyggnad

ITER har bett F4E att nominera företag som är intresserade av att delta i den kommande upphandlingen av nyckelfärdig kontorsbyggnad.
17 nov, 2015 |Byggnation/anläggning, ITER |

ITER: Tillhandahålla analyser av övervakningssystem

ITER vill ha anbud på analysarbete.
17 nov, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Säkerhet/Kvalitet |

MAX IV: Kryostat till ett strålrör

MAX IV vill ha anbud avseende en kryostat till ett strålrör.
16 nov, 2015 |Kärnkraftsteknologi/Röntgen, MAX IV |

ESO: Utveckling och underhåll av mjukvarubaserade verktyg

ESO söker företag som är intresserade av att delta i den kommande upphandlingen av utveckling och underhåll av mjukvarubaserade verktyg
13 nov, 2015 |ESO, IT/Big Data/CAD |

ESO: Underhåll av mjukvara

ESO söker företag som är intresserade av att delta i den kommande upphandlingen av underhåll av mjukvara.
13 nov, 2015 |ESO, IT/Big Data/CAD |