Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Transport av magneter

F4E önskar anbud från företag för transport av magneter samt försäkring av transporten.
30 nov, 2015 |ITER, Montering, installation, logistik |

ITER: Komponenter till förband

F4E vill ha anbud på komponenter för leverans till ITER.
30 nov, 2015 |ITER, Mekanisk tillverkning |

CERN: Konstruktion och tillverkning av pelare med elskåp.

Cern söker företag som är intresserade av att delta I den kommande upphandlingen av rubricerade Power Stacks, elskåp.
24 nov, 2015 |Beräkning/Konstruktion, CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur |

ITER: Beräkningar och konstruktion.

ITER vill ha anbud på analys, beräkning och konstruktion.
18 nov, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ITER |

ITER: Analys av övervakningssystem

ITER har gett F4E i uppdrag att begära in anbud på analysarbete. F4E handlar upp den europeiska delen av ITER.
17 nov, 2015 |ITER, Kontroll/driftövervakning |