Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Gasskärning och värmebehandling av stål

ESRF söker företag som är intresserade av att delta i den kommande upphandlingen av Gasskärning samt värmebehandling av kolstål för dipolmagneter.
07 dec, 2015 |ESRF, Mekanisk tillverkning |

ILL: Mjukvaruprojekt, "MANTID"- kod

ILL söker företag som är intresserade av att delta i den kommande upphandlingen av projektledare samt teknisk kunskap.
07 dec, 2015 |ILL, IT/Big Data/CAD |

ITER: Marknadsundersökning - LASER för övervakning

F4E genomför en marknadsundersökning för att hitta företag som kan leverera en högeffektslaser.
03 dec, 2015 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Optik/sensorer |

ITER: Marknadsundersökning - Beläggning av insidan på vågledare

F4E genomför en marknadsundersökning för att hitta företag som har erfarenhet av att kopparbelägga insidan av rostfria vågledare.
01 dec, 2015 |ITER, Kärnkraftsteknologi/Röntgen |

ESS: Transporttjänster

ESS upphandlar transporttjänster avseende privata hushåll. Upphandlingen är öppen för alla företag som vill lämna anbud.
01 dec, 2015 |Administration, ESS, Övrigt |