Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Omhändertagande av attrapper "smittade av" Beryllium

F4E söker företag som önskar lämna anbud på att ta om hand "Berylliumsmittade" attrapper.
15 dec, 2015 |ITER, Miljötek./Energieffektiviseringar |

ESRF: Grundarbeten och underjordisk infrastruktur

ESRF söker företag som är intresserade av att delta i den kommande upphandlingen av grundarbeten samt underjordisk infrastruktur
14 dec, 2015 |Byggnation/anläggning, ESRF |

ITER: Analyser av struktur runt övervakningssystem

ITER önskar erhålla anbud från företag på analyser av övervakningssystem
09 dec, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Kontroll/driftövervakning, Projektledning/Tjänster |

ITER: Underhåll av övervakningssystem

ITER önskar erhålla anbud från företag på en studie avseende övervakningssystem ur ett underhållsperspektiv
09 dec, 2015 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Projektledning/Tjänster |

ITER: Experthjälp för fyra övervakningssystem

ITER önskar erhålla anbud från företag på teknisk expertis.
07 dec, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Kontroll/driftövervakning, Projektledning/Tjänster |