Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Jonisationsvakummätare och Pirandidetektorer

INTRESSEFÖRFRÅGAN till företag som är intresserade av att delta i upphandlingen av vakuummätare och Parandidetektorer som kommer att genomföras under mars månad.
01 feb, 2016 |ESRF, Kontroll/driftövervakning, Vacuum |

CERN: Vattenverk och rörsystem vid utbyggnad

MARKNADSUNDERSÖKNING avseende konstruktion, leverans, installation och ombudsansvar för vattenverk och rörsystem vid utbyggnaden av EHN1 byggnaden.
29 jan, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Kontroll/driftövervakning, Montering, installation, logistik, Projektledning/Tjänster |

ESS: P&ID licenser för rörkonstruktion

Ramavtalet avser leverantör av licenser för P&ID verktyg inklusive extra moduler och service.
29 jan, 2016 |Beräkning/Konstruktion, ESS, IT/Big Data/CAD, Projektledning/Tjänster |

ESS: Ramavtal - Kontorsmaterial

Detta är en öppen upphandling - alla intresserade förtag är välkomna att lämna anbud.
29 jan, 2016 |Administration, ESS |

ITER: Tillhandahålla CAD-tjänster

F4E önskar erhålla anbud på leverans av tjänster inom CAD-support.
30 dec, 2015 |IT/Big Data/CAD, ITER |