Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Sätt med 3 reaktorspolar, 48 HFR spolar och 6 TCR spolar

MARKNADSUNDERSÖKNING avseende upphandling av ett sätt med 3 reaktorspolar.
24 feb, 2016 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning |

ESRF: 272 RF FINGERS till ny accelerator

INTRESSEANMÄLAN avseende en kommande upphandling av 272 stycken RF FINGERS för elförsörjning till en ny accelerator. Upphandlingen kommer att äga rum under februari månad. Intresserade företag är välkomna att kontakta Research Match så skickar vi den tekniska beskrivningen. Intresseanmälan kan göras till Research Match eller direkt till Cécile de la Forest, delafore@esrf.fr och Stéphanie Locquest, locquest@esrf.fr
02 feb, 2016 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik |

ESRF: Tillverkning av stålstativ för magneter

INTRESSEANMÄLAN för den kommande upphandlingen av stålstativ som planeras att genomföras under februari månad.
02 feb, 2016 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik |

ESRF: 12 TON Koppar av specifik kvalitet

INTRESSEANMÄLAN avseende leverans av 12 ton koppar av specifik kvalitet. Purchasing of copper chromium zirconium alloy semi-finished products dedicated to photons absorbers.
02 feb, 2016 |Byggnation/anläggning, ESRF, Övrigt |

ESRF: 262 vinkelventiler

För att kunna ansluta provpumpar och tillfälliga komponenter till vakummsystemet i ESRF/EBS kommer 262 vinkelventiler modell "CF63" att upphandlas.
01 feb, 2016 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Vacuum |