Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Elektrisk ombyggnad för att möjliggöra byte av RIPS (Ramping Injection Power Supply) utrustning mellan process- och anläggningsnätverk.

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende en upphandling som planeras att genomföras under april månad 2016. Leverantörskontrakt kommer att tecknas under juli månad 2016. En kortfattad beskrivning kan erhållas från Research Match. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse till Research Match.
01 mar, 2016 |El/elektronik, ESRF, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Montering, installation, logistik |

ESO: Konstruktion, utveckling och tillverkning av positioneringsmanövrering till E-ELT

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende konstruktion, utveckling och tillverkning av de stora positionsinstrumenten till E-ELT, världens största teleskop som ny byggs i Chile. En övergripande beskrivning av förfrågan kan erhållas från Research Match. Intresserade företag/konsortium är välkomna att anmäla sitt intresse till Research Match. KORT SVARSTID: senast den 4 mars. ESO kommer att träffa anmälda företag och presentera projektet under Q1-Q2 2016. En prekvalificering kommer att genomföras under Q3 2016, vilken följs av den slutliga upphandlingen under Q4 2016. Kontrakt kommer att tecknas med EN leverantör under Q3 .
01 mar, 2016 |Beräkning/Konstruktion, ESO, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Optik/sensorer, Projektledning/Tjänster |

CERN: Leverans av HVAC system, baserad på avmineraliserad vattenkylning och överhettad vattenburen värme, för testanläggningen för magneter

MARKNADSUNDERSÖKNING avseende en kommande upphandling under Q2 2016: Supply of a HVAC system, demineralized water cooling - and superheated water heating systems for the magnet test facilities on the CERN site. Intresserad? Skicka ett mail direct till: procurement.service@cern.ch eller anmäl dig via Research Match. Tekniska frågor: Michelle.Battistin@cern.ch
29 feb, 2016 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

ESRF: 2 st stöd för "undulatorer" i vaccummiljö

ESRF planerar att under mars månad genomföra en upphandling avseende tillverkning av 2 stycken vacuumstöd, 1.5 respective 2.0 meter långa. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse till Research Match. Kortfattad beskrivning kan rekvireras från Research Match. Teknisk beskrivning erhålles efter anmälan till ESRF när upphandlingen inleds.
29 feb, 2016 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ESRF, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning, Vacuum |

ESRF: 160 PG-mätare och 294 IMG-mätare

MARKNADSUNDERSÖKNING avseende en kommande upphandling av 160 PG- mätare och 294 IMG-mätare. En kortfattad information med teknisk data kan erhållas från Research Match. Intresserade företag med rätt kvalifikationer är välkomna att anmäla sitt intresse till Research Match. Kontrakt kommer att tecknas i juni 2016.
24 feb, 2016 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ESRF, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning |