Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Revisonstjänster 2016-2019

En öppen upphandling i syfte att teckna ett serviceavtal om revisionstjänster under perioden 2016-2019
05 apr, 2016 |Administration, ESS |

ESS: Teknikkonsulter

ESS söker teknikkonsulter i en öppen upphandling. Alla intresserade företag är välkomna att delta. Avsikten är att teckna ett ramavtal för två år med möjlighet till förlängning. Den sammanlagda uppdragstiden kan bli maximalt 5 år.
21 mar, 2016 |ESS, Projektledning/Tjänster |

CERN: Leverans av 32 st. specialspolar till föracceleratorns (PS Booster) styrmagneter inom ramen för LHC-injector uppgraderingsprojektet (LIU)

INBJUDAN till upphandling avseende leverans av 32 st specifika spolar. Intresserade företag anmäler sig direkt till: procurement.service@cern.ch. Cern gör ett urval av inkomna anmälningar och bjuder sedan in dem av Cern kvaificerade företagen till den slutliga upphandlingen, vilken planeras att genomföras under Q2 2016. Tekniska frågor besvaras av: Attilio.Milanese@cern.ch.
02 mar, 2016 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Magneter, Mekanisk tillverkning |

CERN: 164 st transformatorer för CERNs radiofrekvens system

FÖRNYAD MARKNADSUNDERSÖKNING avseende en kommande upphandling under Q1 2016. Marknadsundersökningen publicerades av Cern 2015-11-24. Upphandlingen som avser 164 transformatorer kommer att genomföras under Q1 2016. Intresserade företag är välkomna att kontakta Cern direct: floris.bonthond@cern.ch eller procurement.service@cern.ch
01 mar, 2016 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Test/driftsättning |

ESS: Konstruktion och tillverkning av Cryogenic System

Detta är en öppen upphandling och alla intresserade företag med rätt kompetens är välkomna att lämna anbud. Börja med att registrera ditt företag på https://tender11.esss.lu.se/user/register. Företag måste vara registrerat på portalen för att kunna lämna anbud. Där hittar du även förfrågningsunderlaget för upphandlingen.
01 mar, 2016 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |