Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Tillverkning och leverans av sensorer

FÖRNYAD MARKNADSUNDERSÖKNING - Intresserade företag är välkomna att fylla i frågeformuläret och returnera det till Cern, snarast dock senast 10 maj.
13 apr, 2016 |CERN, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer |

ESS: Konstruktion och tillverkning av 19 tankar för Helium

Detta är en öppen upphandling. Alla intresserade företag är välkomna att registrera sig på ESS leverantörsportal för att lämna anbud. Där finns också ytterligare dokumentation och underlag. https://tender6.esss.lu.se/user/register. Ett kontrakt med en leverantör planeras att tecknas den 8 juni
11 apr, 2016 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Mekanisk tillverkning |

ITER: Leverans av isolerade kablar

Detta är en öppen upphandling från F4E som ansvarar för Europas bidrag till ITER. The scope of this contract concerns the manufacturing and supply of Mineral Insulated (MI) Terminated Cabling as defined in the Technical Specification.
11 apr, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Test/driftsättning |

CERN: Konstruktion, installation, testning och drift av vattensystem för ny byggnad, nr 311

Supply of a HVAC system, demineralized water cooling - and superheated water heating systems for the magnet test facilities on the CERN site.
11 apr, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Montering, installation, logistik, Projektledning/Tjänster, Test/driftsättning |

CERN: Konstruktionstjänster på plats

FÖRNYAD MARKNADSUNDERSÖKNING avseende konsulttjänster inom teknisk konstruktion.
11 apr, 2016 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Projektledning/Tjänster |