Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: MARKNADSUNDERSÖKNING: MITICA beam line components

Fusion for Energy (F4E) ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille. F4E gör nu en marknadsundersökning inför rubricerad upphandling. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse genom att fylla i förfrågan, följ länken nedan. Kontaktperson på F4E:Benjamin Perier Tel: +34 93 489 7410. Benjamin.Perier@f4e.europa.eu
12 maj, 2016 |Byggnation/anläggning, El/elektronik, ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Projektledning/Tjänster, Test/driftsättning, Vacuum |

CERN: Tillverkning och leverans av högspänningssystem för ATLAS Micromegas Detector

FÖRNYAD MARKNADSUNDERSÖKNING. CERN söker företag som är intresserade av att delta i rubricerad upphandling som beräknas genomföras under tredje kvartalet. Företag är välkomna att fylla i frågeformuläret och returnera det direkt till procurement.service@cern.ch. Tekniska frågor besvaras av: Agostino.lanza@pv.infn.it
12 maj, 2016 |Beräkning/Konstruktion, CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning |

ESS: Produktionen av 4 st BOR-10 anrikade sputtering-mål

ESS bjuder in intresserade företag att lämna anbud på rubricerad upphandling. Intresserade företag är välkomna att registrera sig på suppliers portal: https://tender1.esss.lu.se/user/1055/edit. Där finns förfrågningsunderlag och övrig information.
12 maj, 2016 |ESS, Mekanisk tillverkning |

ITER: Design av byggnad för förvaring av radioaktiva restprodukter

Fusion for Energy (F4E) ansvarar för Europas bidrag till ITER och bjuder in företag att delta i rubricerad upphandling. Detta är den första etappen i en selektiv upphandling och intresserade företag ombedes anmäla sig per mail till: ITER-Calls@f4e.europa.eu. Den slutliga upphandlingen planeras att genomföras under maj-juni med sista anbudsdag 30 juni 2016. Kontrakt beräknas tecknas i augusti.
26 apr, 2016 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet |

CERN: Legerade magnetkärnor för RF-system

FÖRNYAD MARKNADSUNDERSÖKNING. Cern söker företag som är intresserade av att delta i denna kommande upphandling som beräknas genomföras under tredje kvartalet 2016. Intresserade företag ombedes fylla i frågeformulären och returnera dem till procurement.service@cern.ch. Tekniska frågor besvaras av mauro.paoluzzi@cern.ch
26 apr, 2016 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Magneter, Mekanisk tillverkning |