Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: Tillverkning och montering av Cryostat

This call for tender concerns the SuperSUN main cryostat that will be integrated in the SANE department of the Institut Laue Langevin (http://www.ill.eu/sane) and operated by the Nuclear and Particle Physics Group (NPP).
31 maj, 2016 |Beräkning/Konstruktion, ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Magneter, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning, Vacuum |

CERN: Teknikkonsulter

FÖRNYAD FÖRFRÅGAN avseende en kommande upphandling av teknikkonsulter inom ett brett kompetensområde. Intresserade företag är välkomna att fylla i frågeformuläret i dokumentationen och returnera det till procurement.service@cern.ch senast den 24 juni 2016. För tekniska frågor: Eliseo.Perez-Duenas@cern.ch, tel +41 22 767 26 02.
27 maj, 2016 |CERN, Projektledning/Tjänster |

ESS: Tillverkning, testning och leverans av avskärmande blyblock för ingjutning i de aktiva cellernas betongväggar

Detta är en öppen upphandling och alla intresserade företag är välkomna att registrera sig på suppliers portal, se länk nedan. Där finns också hela förfrågningsunderlaget med tekniska specifikationer, leverans och kvalitetskrav.
18 maj, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ESS, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

ESS: Tillverkning, test och leverans av genomföringar för anläggningens aktiva celler

Detta är en öppen upphandling och alla intresserade företag är välkomna att registrera sig på ESS suppliers portal, länk nedan. Där finns också hela förfrågningsunderlaget med teknisk beskrivning, leverans- och kvalitetskrav.
18 maj, 2016 |Byggnation/anläggning, ESS, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

ITER: MARKNADSUNDERSÖKNING: Dignostics on In-vessel coils

Fusion for Energy (F4E) ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille. F4E gör nu en marknadsundersökning inför rubricerad upphandling. Intreesserade företag är välkomna att registrera sig och fylla i förfrågan, se länken nedan.
12 maj, 2016 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur |