Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Leverans av 3,3 kV AC motorer med luft/vatten värmeväxlare

MARKNADSUNDERSÖKNING avseende rubricerad upphandling som kommer att genomföras under Q2 med ett planerat tecknat kontrakt under Q3 2016.
Intresserade företag är välkomna att fylla i frågeformuläret i dokumenten och returnera det till procurement.service@cern.se senast den 5 juli.
Teknik frågor besvaras av: Marco.Pezzetti@cern.ch, Tel: +41 22 767 1861.
07 jun, 2016 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning |

ITER: Utveckling av roterande friktionssvetsning för sammanfogning av titan och rostfritt stål

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille i Frankrike. Detta är ett första steg i upphandlingen som kommer att genomföras i en förhandlingsprocedur. Intresserade företag är välkomna att kontakta Research Match och/eller anmäla sig direkt till F4E genom att fylla intresseanmälan i dokumentationen.
02 jun, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ITER, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning |

ITER: Numeriska skyddsrelä för elkraftsystem

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille i Frankrike. Detta är ett första steg avseende rubricerad upphandling som kommer att genomföras i en förhandlingsprocedur. Intresserade företag är välkomna att fylla i intresseanmälan och skicka in den till F4E, se länk nedan. Leverantörskontrakt beräknas tecknas omkring den 15 september 2016.
02 jun, 2016 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Säkerhet/Kvalitet |

ESRF: Uppgradering av kontrollenheter för jonpumpar

Denna upphandling avser 95 st kontrollenheter för jonpumpar. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse till Lars Elmberg som också tillhandahåller den tekniska specifikationen. Research Match vidarebefordrar därefter anmälan till ESRF. Leverantörskontrakt beräknas tecknas i september 2016. Sista datum för intresseanmälan: 30 juni 2016. Sista datum för anbud: 1 augusti 2016.
02 jun, 2016 |El/elektronik, ESRF, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning |

ESRF: 2 stora granitblock

ESRF bygger en experimentstation för materialforskning där de stora granitblocken skall utgöra det stabiliserande fundamentet. Intresserade företag skall anmäla sitt intresse direkt till Lars Elmberg, Research Match som också tillhandahåller den tekniska dokumentationen. Sista datum för svar är: 24 juni 2016 Sista dag för anbud är: 29 juli 2016
02 jun, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ESRF, Mekanisk tillverkning |