Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Företagsanalyser - Rapporter om ekonomisk status

Detta är en öppen upphandling från F4E som ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER, som byggs norr om Marseille i Frankrike. F4E önskar teckna ett 1-årigt kontrakt med möjlighet till förlängning tre gånger till en sammanlagd maximal kontraktstid om 4 år. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud som skall skickas in i pappersform!
05 sep, 2016 |Administration, ITER |

ESS: Revisionstjänster 2016-2019

ESS became the European Spallation Source ERIC in October 2015. European Research Infrastructure Consortium (ERIC) is a legal instrument that has been set up in order to facilitate the establishment and the operation of large European research infrastructures. According to article 24 of the statutes the Council shall appoint external auditors who shall serve for a period of four years. Intresserade företag är välkomna att registera sig på https://tender9.esss.lu.se/user/register. Där finns även ytterligare information och hela förfrågningsunderlaget.
24 aug, 2016 |Administration, ESS |

ESS: Konstruktion, tillverkning och leverans av 10 kärl för spillvatten

ESS is requesting tenderers to submit tenders in order to conclude a Supply Agreement (Purchase Order) for the design, manufacturing and delivery of water vessels needed for drain, storage and waste water in the target systems. Intresserade företag är välkomna att registrera sig här:https://tender1.esss.lu.se/user/register. Ytterligare information och förfrågningsunderlag finns på https://tender1.esss.lu.se/user/register.
24 aug, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Mekanisk tillverkning, Miljötek./Energieffektiviseringar, Montering, installation, logistik |

ITER: Tjänster inom kärnenergi säkerhet

Detta är en öppen upphandling från F4E som ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER, som byggs norr om Marseille I Frankrike. F4E önskar teckna ett ramavtal med EN leverantör under en tid av 3 år. Leverantören måste behärska franska flytande samt vara väl insatt i fransk lagastiftning om säkerhet runt kärnkraft. Uppdraget genomförs I Barcelona och Cadarache, Frankrike.
19 aug, 2016 |ITER, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Projektledning/Tjänster |

CERN: Tillverkning och sammansättning av 8 LHC kaviteter med 2 korta rör

INTRESSEANMÄLAN för att delta i rubricerad marknadsundersökning som genomförs under tredje kvartalet 2016. Den slutliga upphandlingen kommer att genomföras under första kvartalet 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse omgående, dock senast den 30/9 till procurement.service@cern.ch. Tekniska frågor besvaras av: Mikko.Karppinen@cern.ch
18 aug, 2016 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning |