Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: Tätning av betongreaktorns vägg

INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerad upphandling som beräknas genomföras under oktober månad. Det slutliga anbudet skall vara ILL tillhanda senast den 3 november. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig till Research Match senast den 30 september. Vi skickar över intresseförfrågan på begäran. För tekniska frågor kontakta: Patrice Cogo – cogo@ill.fr +33 (0) 47620 7354.
20 sep, 2016 |Byggnation/anläggning, ILL, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet |

ILL: Reparation och underhåll av generatoranläggning

INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerad upphandling som beräknas genomföras under oktober månad. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse till Research Match senast den 4 oktober. Det slutliga anbudet skall vara ILL tillhanda senast den 14 november 2016. Vi skickar över fårfrågningsunderlaget på begäran. Anmälan kan INTE göras direkt till ILL. För tekniska frågor kontakta : Marc Samuel - samuel@ill.fr , +33 (0) 47620 7418
14 sep, 2016 |El/elektronik, ILL, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Övrigt |

ESRF: Tekniskt stöd för besiktning och inriktning av accelerator och elektronstråle

INTRESSEANMÄLAN för att delta i rubricerad upphandling skall göras senast den 7 oktober till Research Match. Upphandlingen genomförs under oktober månad och det slutliga anbudet skall lämnas senast den 15 November. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse till Research Match som på begäran skickar över förfrågningsunderlaget.
08 sep, 2016 |Administration, Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Projektledning/Tjänster, Test/driftsättning, Övrigt |

CERN: Leverans av vattenbaserat brandskyddssystem

INTRESSEANMÄLAN för att delta i en marknadsundersökning för rubricerad upphandling. Marknadsundersökningen planeras att genomföras under fjärde kvartalet 2016 och den slutliga upphandlingen äger rum under första kvartalet 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av Miriam.Munoz.Codoceo@cern.ch
05 sep, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Kontroll/driftövervakning, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet, Test/driftsättning |

CERN: Konstruktion och leverans av nyckelfärdigt "Clean Room"

INTRESSEANMÄLAN för att delta i rubricerad upphandling som planeras att genomföras under fjärde kvartalet 2016. Intresserade företag är välkomna att skicka sin intresseanmälan direkt till procurement.service@cern.ch. Tekniska frågor besvaras av: j.vernal@cern.ch. Kommersiella frågor besvaras av: christina.masoura@cern.ch
05 sep, 2016 |Byggnation/anläggning, CERN, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |