Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Systemkonfigurering, processtyrning och dokumentation på F4E

F4E ansvarar för Europas bidrag till ITER- världens största forskningsanläggning för fusionskraft som nu byggs norr om Marseille. Detta är en öppen upphandling avseende ett ramavtal för tjänster inom tre olika kompetensområden (lots). Anbud kan lämnas på en eller flera lots. Ramavtal kommer att tecknas för 2 år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.
05 okt, 2016 |ITER, Projektledning/Tjänster |

ESRF: Högeffektlaser för dynamisk kompression

ESRF vill ha förslag på möjliga leverantörer av högeffektlaser inkl styrelektronik och programvara
05 okt, 2016 |El/elektronik, ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Optik/sensorer, Övrigt |

ESS: Centralt processstyrningssystem

INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerad förhandlingsupphandling. Tre intressenter kommer att bjudas in till den slutliga upphandlingen som beräkas påbörjas i mitten av november. Intresserade företag är välkomna att registrera sig på https://europeanspallationsource.se/invitation-business-profiles. Där hämtas även det kompletta förfrågningsunderlaget.
05 okt, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, Drift/skötsel, ESS, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Montering, installation, logistik, Projektledning/Tjänster, Reparationer/underhåll, Test/driftsättning, Övrigt |

ESRF: Speglar för röntgenstrålning

ESRF vill ha förslag på möjliga anbudsgivare spegelsystem för röntgenstrålning
30 sep, 2016 |ESRF, Optik/sensorer |

ESRF: Multikanal digital pulsprocessor

ESRF vill ha förslag på möjliga anbudsgivare av utrustning för spektroskopi.bestående av digitala pulsprocessorer
28 sep, 2016 |El/elektronik, ESRF, IT/Big Data/CAD |