Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: International media relations for the years 2019, 2020 and 2021

ILL has been subcontracting its press activities for 8 years. According to the ILL purchasing rules, they are planning to launch an international call for tenders to select the press agency that will assist with the ILL’s future press activities. The new contract will run for three years. The work will be conducted in English. Interested firms are welcome to contact Research Match for further information about how to participate. ILL Publication date: 2018-09-05.
13 sep, 2018 |Administration, ILL, Projektledning/Tjänster |

ESS: Supply Agreement for Design input, Production and Build of the ESS Bunker Project

This is a public call for tenders carried out with an open procedure. Interested firms has to register their profile on registration page where they also can find more information, contract documents, how to submit a tender and notify the procurement officer if you decide to decline participation.
07 sep, 2018 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ESS, Mekanisk tillverkning |

ESS: OCT Outer and Intermediate shielding

This is a public call for tenders carried out with an open procedure. Interested firms have to register their profile on the registration page for receiving notifications via email and get access to updated contract documents. There you can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.
07 sep, 2018 |ESS, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Råmaterial |

ESS: OCT Inner Shielding - First Part

This is a public call for tenders carried out with open procedure. All firms are welcome to participate by registering on the registration page. There you will also find more information about contract documents and who to submit your tender.
07 sep, 2018 |ESS, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Råmaterial, Test/driftsättning |

ESS: OCT Monolith Portblock package

This is a public call for tenders carried out with an open procedure. All firms are welcome till participate by registering their interest on the registration page. Then you will receive notifications via email and can access updated contract documents. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.
07 sep, 2018 |ESS, Mekanisk tillverkning |