Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: DC/DC-omvandlare för korrektion av elektronstrålen

INTRESSEANMÄLAN. ESRF söker företag som är intresserade av att lämna anbud på DC/DC - omvandlare. Observera att senaste dag för intresseanmälan är den 8 november.
14 okt, 2016 |El/elektronik, ESRF, Kraftförsörjning/Infrastruktur |

ESO: Elektroniskt dokumentationssystem för ALMA

ESO efterfrågar intresserade företag som vill lämna anbud vid upphandling av elektroniskt dokumentationssystem för ALMA Observera att sista dag för intresseanmälan är 27 oktober 2016.
10 okt, 2016 |ESO, IT/Big Data/CAD, Projektledning/Tjänster |

ILL: Reparation och underhåll av dieselgenerator

Offert. ILL vill ha offert på underhåll och reparation av ett MTU dieselgeneratorsystem
10 okt, 2016 |Drift/skötsel, ILL, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Reparationer/underhåll, Test/driftsättning |

ITER: Inspektörer för säkerhets- och kvalitetsövervakning vid tillverkning av säkerhetskomponenter

Detta är en öppen upphandling avseende inspektörer/ kontrollanter för övervakning vid tillverkningen av säkerhetskomponenter till ITER projektet. Ett ramavtal kommer att tecknas för en tid av 6 år. Inspectors shall act as surveillance function to F4E staff to verify, on F4E’s behalf, the correct execution of activities in compliance with the F4E technical and management specifications, applicable normative and the contractual documentation. Following duties types are considered to the contract: Resident inspector and itinerant inspector.
06 okt, 2016 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet |

ESRF: Leverans och installation av kablage för elförsörjning, telefoni, brandlarm och ljudanläggning

ESRF vill ha förslag på möjliga anbudsgivare för el- och teleinstallationer mellan två nya byggnader.
06 okt, 2016 |El/elektronik, ESRF, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Montering, installation, logistik |