Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Konstruktion, tillverkning, test och installation av lyftbord med hög precision

MARKNADSUNDERSÖKNING avseende rubricerad upphandling som planeras att genomföras under Q4 2016.
25 okt, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

CERN: Leverans och tillverkning på plats av 8 spolar med 11 T dipole magneter

MARKNADSUNDERSÖKNING avseende rubricerade upphandling som planeras att genomföras under Q1 2016. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cerh.ch
25 okt, 2016 |CERN, IT/Big Data/CAD, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Magneter, Mekanisk tillverkning, Miljötek./Energieffektiviseringar, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

ESRF: RF-packningar i precisionsbearbetad aluminium

Denna intresseanmälan gäller tillverkning och leverans av 1600 RF-packningar som skall tillverkas i precisionsbearbetad mjuk aluminium (EN-AW 1050A). Observera att förslag till anbudsgivare skall föreslås av Research Match till ESRF senast 2016-11-18. Intresserade leverantörer skall alltså kontakta Research Match före detta datum.
21 okt, 2016 |ESRF, Mekanisk tillverkning |

ITER: Media - Mätning och analys

DETTA ÄR EN ÖPPEN UPPHANDLING från F4E som ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille I Frankrike. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud på rubricerade upphandling. Anbud kan endast lämnas i pappersform. F4E har för avsikt att teckna ett 1-årigt ramavtal med möjlighet till maximalt 4 års sammanlagd löptid.
19 okt, 2016 |Administration, ITER, Projektledning/Tjänster |

ESS: Elektronisk produktkatalog för labbutrustning, förbrukningsmaterial och kemikalier

DETTA ÄR EN ÖPPEN UPPHANDLING avseende leverans av en elektronik produktkatalog över labb utrustning, förbrukningsartiklar och kemikalier till de worksshop och labb som ESS kommer att erbjuda forskare/användare. ESS har för avsikt att ta fram maximalt 5 stycken produktkataloger. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud. Börja med att registrera ditt företags kompetensprofil på https://tender10.esss.lu.se/user. ESS har för avsikt att teckna ett 2-årigt ramavtal för tillhandahållande av de elektroniska katalogerna. Avtalet kan förlängas med 1 år i sänder, dock maximalt till en sammanlagd löptid om 4 år
17 okt, 2016 |Administration, Drift/skötsel, ESS, Projektledning/Tjänster, Övrigt |