Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Supply of 13 vacuum vessels for the 11T dipole magnets

Detta är en intresseförfrågan från Cern avseende en upphandling av 13 vacuum behållare som kommer att upphandlas under 4:e kvartalet. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till procurement.service@cern.ch. Tekniska frågor besvaras av: Delio.Ramos@cern.ch
07 nov, 2016 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Magneter, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Vacuum |

ESO: Publicering och distribution av tidskriften "Astronomy and Astrophysics Journal"

Detta är en intresseförfrågan avseende en kommande upphandling där ESO efterfrågar intresserade företag som vill lämna anbud på publicering och distribution av tidskriften "Astronomy and Astrophysics Journal" Kontraktet kommer att ha en längd på 3 år, med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år. Ytterligare två års förlängning kommer att vara frivillig. Kontraktstiden beräknas börja den 1 januari, 2018.
04 nov, 2016 |Administration, ESO, Projektledning/Tjänster, Övrigt |

ITER: Installation, commissioning and testing of SCMPS-ENEA

Detta är en öppen upphandling avseende installation, testning och driftsättning av 8 magneter som utvecklats av Japan som ITER-partnerland. Uppdraget skall genomföras på plats i Naka, Japan.
02 nov, 2016 |ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Magneter, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

CERN: Leverans av ethernets routers for datacentral och data för LHC expriment

MARKNADSUNDERSÖKNING avseende kommande rubricerad upphandling som planeras att genomföras under Q2 2017. Intresserade företag är välkomna att direkt anmäla sitt intresse via denna länk: http://cds.cern.ch/record/2239127
31 okt, 2016 |CERN, Drift/skötsel, IT/Big Data/CAD |

ESRF: Distribution av flytande kväve

ESRF vill ha förslag på möjliga leverantörer som kan leverera, installera och driftsätta isolerade vakuumledningar för flytande kväve. Observera att förslag till anbudsgivare skall föreslås av Research Match till ESRF senast 2016-11-23. Intresserade leverantörer skall alltså kontakta Research Match före detta datum.
26 okt, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ESRF, Mekanisk tillverkning |