Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Metrologiska instrument

Detta är en intresseförfrågan (CFN) direkt från ITER organisationen avseende en kommande upphandling av metrologiska instrument. intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till Research Match som vidarebefordrar anmälan till ITER.
22 nov, 2016 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Optik/sensorer |

ITER: CATIA-ENOVIA QA and QC

Detta är en intresseanmälan (CFN) avseende en kommande upphandling av tjänster avseende ITER organisations CAD databas. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till Research Match som förmedlar intresset vidare till ITER.
22 nov, 2016 |Administration, IT/Big Data/CAD, ITER, Projektledning/Tjänster |

ITER: Konsulttjänster för granskning av leverantörskontrakt med fokus på kostnader och risk

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille I Frankrike. Detta är en förhandlingsupphandling om ett stort kontrakt som kan omfatta 1-5 uppdrag per år under sammanlagt maximalt 6 år. Det finns flera Q&A från intresserade anbudslämnare på F4E-portalen. Önskas senarelagt svarsdatum så kontakta gärna Research Match.
22 nov, 2016 |Administration, ITER, Projektledning/Tjänster |

ILL: Jobbrekrytering/annonsering

ILL kommer att upphandla tjänsten att publicera vakanta tjänster. Intresserade företag kan höra av sig till Research Match senast 28/11-16.
21 nov, 2016 |Administration, ILL, IT/Big Data/CAD, Projektledning/Tjänster, Övrigt |

CERN: Supply of 66 power radio frequency amplifiers for the PS and PSB transverse damper

Detta är en intresseförfrågan avseende en upphandling som planeras att genomföras under 4:e kvartalet 2016. Se vidare även MS-4177/BE. Intresserade företag är välkomna att kontakta Research Match eller anmäla sig direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av: Mauro.Paoluzzi@cern.ch
15 nov, 2016 |Byggnation/anläggning, CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Magneter |