Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Support services in the area of nuclear safety for ITER ECH and ICRH antennas

Detta är en intresseförfrågan (CFI) och ett första steg avseende en kommande selektiv upphandling av tjänster inom kärnkraftssäkerhet. I det andra steget kommer de fem ekonomiskt mest kvalificerade företagen att få lämna anbud. Ett ramavtal om maximalt 9 år kommer att tecknas med utsedd leverantör. Fyll i frågeformuläret, steg 1 i dokumentationen och skicka det till F4E enligt instruktion.
01 dec, 2016 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet |

ITER: MARKET SURVEY - APDs of the Core Plasma Thomson Scattering(CPTS) system

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som nu byggs norr om Marseille. Detta är en MARKNADSUNDERSÖKNING från F4E i syfte att intressera företag att delta i det förestående utvecklingsarbetet med APD komponenter till ITER konstruktionen. Syftet med undersökningen är att stödja utvecklingen av den kommande inköpsstrategin för omkring 400 komponenter. Inköpen beräknas ske inom några år.
30 nov, 2016 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Mekanisk tillverkning, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet, Undersökning/forskning |

ESO: Programvarutjänster för VLT och VLTI

Förfrågan avser upphandling av konsulttjänster för underhåll av för VLT och VLTI gemensam programvara. Omfattningen av arbetet omfattar korrigerande, förebyggande och adaptivt underhåll för de kommande 3 åren med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning. Anmälan om intresse skall göras till Research Match senast 5 januari 2017!
28 nov, 2016 |ESO, IT/Big Data/CAD, Projektledning/Tjänster, Test/driftsättning |

ESO: Servicekontrakt för test av programvara

Förhandsinformation om kommande upphandling avseende servicekontrakt för integration och test av programvara. Upphandlingen är planerad till kvartal 1 2017.
23 nov, 2016 |ESO, IT/Big Data/CAD, Test/driftsättning |

ILL: Kravspecifikation för H1-H2 guidesystem

Reaktorn vid institutet Max von Laue-Paul Langevin (ILL) producerar neutroner för vetenskaplig forskning. Neutronerna styrs via belagda glasrör från reaktorn till experimenten. Dessa glasrör skall nu bytas ut och därmed upphandlas.
23 nov, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Projektledning/Tjänster, Vacuum |