Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Stöd för vakuumkammare

Konstruktion, tillverkning och leverans av stöd för vakuumkammare. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 11 Jan 2017.
07 dec, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ESRF, Mekanisk tillverkning, Projektledning/Tjänster |

ILL: Vätskescintillationsräknare

Instrumentutrustningen för analys av tritiumaktivitet skall förnyas och en ny vätskescintillationsräknare skall upphandlas. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 20 dec. 2016
07 dec, 2016 |El/elektronik, ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Undersökning/forskning, Övrigt |

CERN: Anläggning/Byggnation - Uppgradering av LHC point 5

INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerad upphandling som planeras att genomföras under Q2 2017. Referens till MS-4270/SMB/HL/LHC. Intresserade företag är välkomna att skicka ett mail direkt till: procurement.service@cern.ch
05 dec, 2016 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Projektledning/Tjänster |

CERN: Leverans av 8 tons precisitonsbearbetad tungsten

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad upphandling som planeras att genomföras under Q2 2017. Referens till MS-4077/TE/LHC. Intresserade företag är välkomna att per mail direkt kontakta: procurement.service@cern.ch
05 dec, 2016 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning |

ESO: Ramavtal för upphandling och underhåll av Cisco-komponenter

Information angående kommande anbudsinfordran avseende ramavtal för Cisco- och video-konferenskomponenter. Upphandlingen förväntas ske under kvartal 1 2017.
01 dec, 2016 |El/elektronik, ESO, IT/Big Data/CAD, Projektledning/Tjänster |