Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Luftbehandlingsanläggning för cryoelektronmikroskop

Leverans och installation av luftbehandlings-anläggning för det renrum där cryo- elektronmikroskop är placerat Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 18 Jan 2017.
13 dec, 2016 |Byggnation/anläggning, ESRF, Miljötek./Energieffektiviseringar, Övrigt |

ESRF: Köp och installation av tre stycken byggnader.

Köp och på platsinstallation av tre stycken byggnader för tillfällig lagring av komponenter. Byggnaderna skall sammankopplas med tunnlar. Ytterligare dokumentation kan rekvireras från Research Match AB. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 16 Jan 2017.
09 dec, 2016 |Byggnation/anläggning, ESRF, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ESRF: Installation av renrum

Konstruktion och byggnation av tre st renrum på totalt 142 m2 för användning till cryo-elektronmikroskop vid ESRF. Ytterligare dokumentation kan rekvireras från Research Match AB. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 12 Jan 2017.
09 dec, 2016 |Byggnation/anläggning, El/elektronik, ESRF, Montering, installation, logistik, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet, Övrigt |

CERN: Leverans av 100 000 IpGBTX elektronikchips och passivkomponenter

INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerade upphandling som planeras att genomföras under Q1 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse till: http://cdsweb.cern.ch/record/2238715
08 dec, 2016 |Beräkning/Konstruktion, CERN, El/elektronik, IT/Big Data/CAD, Mekanisk tillverkning |

CERN: Ramavtal för leverans av PC, laptop och PC datorer

MARKNADSUNDERSÖKNING avseende rubricerad upphandling som planeras att genomföras under Q1 2017. Upphandlingen avser ett ramavtal för leveranser under ett år med möjlighet till förlängning under två perioder om 6 månader. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt per mail till: procurement.service@cern.ch
07 dec, 2016 |CERN, IT/Big Data/CAD |