Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Mark och -asfaltarbete

Under nedmonteringen av befintlig utrustning, kommer de demonterade delarna att lagras tillfälligt i ett särskilt område där en arbetsgrupp kommer att genomföra radioaktiveringsmätningar före bortforslande av delarna. Tre tillfälliga byggnader (ESRF 11, 12 och 13) kommer att uppföras för arbets- och lagringszoner på en plattform med en total yta på 2850m². Av denna yta är redan 1050 m² klar. Egenskaperna hos 1800 m2 plattformen är följande: - ESRF 11 (byggnad med tung last - 500 m²) behöver ett armerat betongfundament och platta. - ESRF 12 (byggnad med permanenta arbetsområden och kranar 300m²) och 13 (lagring av utrustning - 700m²) kommer att ha tung trafik som kräver en asfaltyta. Denna CFT omfattar utgrävningar, markstruktur, nätverk och asfaltytor för dessa byggnader.
20 dec, 2016 |Byggnation/anläggning, ESRF |

ESRF: Konstruktion av armerade betongplattor

Under nedmonteringsen av befintlig utrustning, kommer de demonterade delarna att lagras tillfälligt i ett särskilt område där en arbetsgrupp kommer att genomföra radioaktiveringsmätningar före bortforslande av delarna. Tre tillfälliga byggnader (ESRF 11, 12 och 13) kommer att uppföras för arbets- och lagringszoner på en plattform med en total yta på 2850m². Av denna yta är redan 1050 m² klar. Egenskaperna som krävs för kvarstående 1800 m2 plattform är: - ESRF 11 (byggnad med tung last - 500 m²) behöver ett armerat betongfundament och platta. - ESRF 12 (byggnad med permanenta arbetsområden och kranar 300m²) och 13 (lagring av utrustning - 700m²) kommer att ha tung trafik som kräver en asfaltyta. Denna CFT omfattar konstruktion av armerade betongplattor och grunden för dessa byggnader.
20 dec, 2016 |Byggnation/anläggning, ESRF |

CERN: Nytt automatiskt brand- och säkerhetssystem för SPS acceleratorn

INTRESSSEFÖRFRÅGAN för att medverka i en kommande marknadsundersökning/upphandling avseende installation, uppstart, underhåll av ett nytt brand - och skyddssystem. Omfattar även ett röstlarmsystem för SPS acceleratorn. Marknadsundersökningen planeras att genomföras under Q1 2017 och den slutliga upphandlingen planeras till Q2 2017. Intresserade företag som vill delta är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till procurement.service@cern.ch
15 dec, 2016 |CERN, Drift/skötsel, Kontroll/driftövervakning, Montering, installation, logistik, Reparationer/underhåll, Säkerhet/Kvalitet, Test/driftsättning |

CERN: DATA CENTER för CERN; utformning, konstruktion och underhåll

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende en kommande marknadsundersökning/upphandling av en omfattande DATA CENTER för CERN med placering i Prevessin, Frankrike, invid CERN, Geneve. Upphandlingen avser ett nyckelfärdigt kontrakt för utformning, konstruktion och underhåll av ett centra under 10 år. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till procurement.service@cern.ch
14 dec, 2016 |Administration, Beräkning/Konstruktion, CERN, Drift/skötsel, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning, Projektledning/Tjänster, Reparationer/underhåll, Säkerhet/Kvalitet |

ESS: Provision of Integration Services for ESS Integrated Control Systems

UPPHANDLINGEN avser ett ramavtal för att tillhanda servicetjänster för ESS kontroll system. Intresserade företag är välkomna att registrera sig på ESS leverantörsportal där även den tekniska dokumentationen finns tillgänglig: https://tender1.esss.lu.se/user/login
13 dec, 2016 |Drift/skötsel, ESS, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet |