Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Upphandling av 33 stycken vattenkylda skåp

Upphandling av 33 vattenkylda skåp för montering av DC / DC-omvandlare och tillhörande utrustning som tillhandahålls av ESRF. Varje skåp (32 + 1 reserv) kommer att mata en ESRF lagringsring bestående av 27 elektromagneter. Varje skåp kommer att inrymma 11 DC / DC-omvandlare.
22 dec, 2016 |El/elektronik, ESRF, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Övrigt |

CERN: Tillverkning, leverans och testning av aluminium diamant behållare för UHV flänsar

INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerad marknadsundersökning/upphandling som planeras att genomföras under Q1 2017. Intresserade företag att välkomna att anmäla sig direkt till: procurement.service@cern.ch Förfrågningsunderlag kommer att publiceras och skickas ut till anmälda företag under vecka 7, 2017.
21 dec, 2016 |CERN, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning, Vacuum |

ESRF: Multielement Silicon Drift Detektor (SDD)

En multielement Silicon Drift Diode (SDD) Röntgenfluorescensdetektor krävs för Nanoanalys (NA) av NINA strålen. Detektorn skall att ha en tät geometri med maximalt åtta SDD enheter, inneslutna i lämpliga höljen som inkluderar lågbrus CMOS förstärkare med snabb stigtid, för anslutning till extern digital pulsprocessor (DPP). DPP ingår inte i leveransen. Detektorn kommer att befinna sig i ett temperaturstyrt experimentutrymme. Detektorn skall klara detektering av röntgenstrålning inom intervallet 2 till 25keV med en pulsfrekvens på minst 3Mcps och energiupplösning nära Fano-gränsen.
21 dec, 2016 |El/elektronik, ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen |

ESRF: Väg- och markarbeten

Inom ramen för ESRF ”Upgrade Fas 2” (EBS-projektet) gällande byggande av den nya acceleratorn planeras ett komplement till befintlig ”MTB South byggnad”. Den nya byggnaden kommer att inrymma den nya RF provbänken och ett lagerutrymme. Denna CFT rör gäller förändringar av befintlig väg och ledningar under markytan.
21 dec, 2016 |Byggnation/anläggning, ESRF |

ESS: Leverans, design och installation av 19” hyllsystem

Detta är en öppen upphandling avseende rubricerade förfrågan. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse genom att registrera sig i ESS leverantörsportal: https://tender4.esss.lu.se/user/register
20 dec, 2016 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik |