Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Nitrogen Supply and Liquid Nitrogen Tanks for ESS Cryogenic Systems

Detta är en öppen upphandling från ESS. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud på rubricerad upphandling. Registrera er I ESS leverantörsdatabas: https://tender7.esss.lu.se/user/register. Där ni får tillgång till hela förfrågningsunderlaget. ESS har för avsikt att teckna ett ramavtal med en leverantör.
05 jan, 2017 |Drift/skötsel, ESS, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Råmaterial |

ESS: Liquid and Gaseous Helium (He) Framework Agreement

SVARSDATUM FÖRLÄNGT TILL 8/2. Detta är en öppen upphandling från ESS. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud på rubricerad upphandling. Registrera er I ESS leverantörsdatabas https://europeanspallationsource.se/invitation-business-profiles., där ni får tillgång till hela förfrågningsunderlaget. Kontrakt kommer att tecknas med EN leverantör under maximalt 3 års tid.
05 jan, 2017 |ESS, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Övrigt |

ITER: MITICA CRYOPUMP

SVARSDATUM FÖRLÄNGT TILL 10 FEBRUARI F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille i Frankrike. Detta är en förhandlingsupphandling som genomförs i två steg.
03 jan, 2017 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ITER, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning, Vacuum |

ITER: Provision of Audiovisual and Photographic Services

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille i Frankrike. Detta är en öppen upphandling avseende ett ramavtal på maximalt 4 år. Alla företag är välkomna att lämna in anbud genom att registrera sig i F4E leverantörsdatabas där också förfrågningsunderlaget finns tillgängligt. Du når sidan via: http://www.researchmatch.se/leverantorsanmalan/
03 jan, 2017 |Administration, ITER, Projektledning/Tjänster, Övrigt |

ESS: Digital katalog för elektrisk utrustning

Detta är en öppen upphandling. Alla företag är välkomna att lämna anbud och anmäla sitt intresse genom att registrera sig i ESS leverantörsdatabas: https://tender9.esss.lu.se/user/register Där finnas även förfrågningsunderlag och dokumentation rörande upphandlingen.
23 dec, 2016 |Administration, El/elektronik, ESS, Projektledning/Tjänster |