Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Framework Market Survey concerning the supply of Desktop PC, Mini-PC and Laptop (portable) PC office computers

This is a market survey scheduled for dispatch during the third quarter 2018 followed by an invitation to tender scheduled to dispatch during the fourth quarter 2018. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch. Technical questions: G. Metral Guillaume.Metral@cern.ch. Commercial questions: H. Gerster hiba.gerster@cern.ch. CERN publication date: 17-09-2018.
24 sep, 2018 |Administration, CERN, IT/Big Data/CAD |

CERN: Supply of works for the HVAC renovation of building 376 on the French part of CERN's Meyrin site

This is a Market Survey referring to MS-4342/SMB and followed by an Invitation to Tender scheduled to dispatch during the fourth quarter 2018. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch. Technical questions: T. Delattre thomas.delattre@cern.ch. Commercial questions: S. Magnan Sandrine.Magnan@cern.ch. Publication Date: 18-09-2018.
24 sep, 2018 |Byggnation/anläggning, CERN, Drift/skötsel, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Reparationer/underhåll |

ILL: Wire-cut Electric Discharge Machine

ILL will dispatch a new Call For Tender regarding the supply of a Wire-cut Electric Discharge Machine. Commercial contact : Larissa Teschers – teschers@ill.fr - +33 (0) 4 76 20 77 13 Technical contacts : Jeremie Baudin-Cavallo - baudin-c@ill.fr - +33 (0)4 76 20 73 87 Pierre Courtois – courtois@ill.fr - +33 (0)4 76 20 70 16
19 sep, 2018 |El/elektronik, ILL, Undersökning/forskning, Övrigt |

CERN: Supply, installation and commissioning of a new centralized chiller for the renovation of the chilled water production at CERN

CERN refers to MS-4342/SMB. Invitation to Tender scheduled to dispatch during the fourth quarter 2018. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch Commercial questions: S. Magnan Sandrine.Magnan@cern.ch. CERN publication date: 03-09-2018.
17 sep, 2018 |Beräkning/Konstruktion, CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Reparationer/underhåll, Test/driftsättning |

CERN: Supply of system interconnections and industrial wiring

This is a Market Survey followed by an Invitation to Tender scheduled to dispatch during the third quarter 2018. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch Technical questions: G. Canale gianluca.canale@cern.ch. Commercial questions: N. Azizi nordine.azizi@cern.ch. CERN publication date: 10-09-2018.
14 sep, 2018 |Byggnation/anläggning, CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning |