Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: MS-4257 Production, Integration and Cabling of Power Converters

FÖRNYAD INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning/upphandling som planeras att genomföras under Q1 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse SNARAST dock SENAST den 20/1 direkt till: procurement.service@cern.ch
11 jan, 2017 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning |

CERN: MS-4159 Supply of Oxygen-Free Electronic copper sheets and plates UNS C10100 Grade 1

FÖRNYAD INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning/upphandling som planeras att genomföras under Q1 2017. Intresserade företag är välkomna att snarast dock senast den 26/1 anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch
11 jan, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, El/elektronik, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning, Vacuum |

CERN: MS-4242 Supply including manufacturing of mechanical components for current leads

Detta är en FÖRNYAD förfrågan avseende rubricerade marknadsundersökning/upphandling. Cern repeterar den i syfte att intressera fler svenska företag. Intresserade företag ombedes anmäla sig snarast dock senast den 20/1 direkt till: procurement.service@cern.ch
09 jan, 2017 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning |

CERN: MS-4260 Supply of up to 100 HL-LHC beam screen tubes for the new cryo magnets.

Detta är en FÖRNYAD intresseförfrågan avseende rubricerade marknadsundersökning/ upphandling som planeras att genomföras under Q1 2017. Cern repeterar förfrågan i syfte att intressera flera svenska företag. Intresserade företag ombedes att snarast, dock senast 20/1 anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch
09 jan, 2017 |CERN, Mekanisk tillverkning |

ESRF: Värmekragar för rostfria flänsar

ESRF behöver ca 3700 värmekragar (10 storlekar). Värmekragarna kommer att installeras på flänsar av rostfritt stål. De viktigaste kraven för värmekragarna är förenlighet med vakuumkammarens material, icke-magnetism, dimensionerna (bredd, diameter), värmeeffekten och livstiden i strålningsmiljö. Abudsgivarna skall beskriva en teknisk lösning, presentera liknande produkter som redan tillverkas och visa sin produktionskapacitet i enlighet med ESRF planering. Diametrar: 70/114/152/198/254 mm och specifika diametrar. Max Effekt: 10 till 200W. Magnetism μr <1,01. Driftspänning 230V. Bakeout Temperatur 200 ° C. Absorberad dos för material (10 år)> 5x10⁵Gy
09 jan, 2017 |ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Miljötek./Energieffektiviseringar, Vacuum |