Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: MS-4298 Supply including manufacture of main components (Aluminium shells, master-plates, end-plates) for the new inner triplet MQXFB magnets

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som planeras att genomföras under Q1 2017 med efterföljande upphandling under Q3. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till procurement.service@cern.ch. Dokumentationen för kvalificeringen skickas sedan direkt till företaget så snart det publicerats. Där anges också ett sista datum för anmälan till marknadsundersökningen. Tekniska frågor besvaras av: P. Moyret Pierre.Moyret@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch
18 jan, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Magneter, Mekanisk tillverkning |

CERN: MS-4295 Supply of aluminium raw material for the outer shells of new inner triplet magnets

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som planeras att genomföras under Q1 2017 och med efterföljande upphandling under Q2. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch. Tekniska frågor besvaras av: Moyret Pierre, Moyret@cern.ch. Kommersiella frågor besvaras av: J. Pierlot, Jerome.Pierlot@cern.ch
17 jan, 2017 |CERN, Magneter, Mekanisk tillverkning, Råmaterial |

CERN: IT-4296 Supply of supporting structures for the inner triplet quadrupole magnets MQXFB including the yoke, load pad and collar structure.

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad upphandling som planeras att genomföras under Q3 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch. Cern refererar till tidigare MS-4197/EN. Tekniska frågor besvaras av P. Moyret Pierre.Moyret@cern.ch. Kommersiella frågor besvaras av: J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch
17 jan, 2017 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Magneter, Mekanisk tillverkning |

CERN: MS-4303 Supply of 21 units of vacuum tanks for beam wire scanners for PS/SPS/PSB

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som planeras att genomföras under Q2 2017 med efterföljande upphandling under Q3. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till Cern: procurement.service@cern.ch. Dokumentationen skickas sedan direkt till företagen så snart den är publicerad. Tekniska frågor besvaras av: E. Rigutto, emilien.rigutto@cern.ch. Kommersiella frågor besvaras av: F. Bonthond, Floris.Bonthond@cern.ch
16 jan, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning, Vacuum |

CERN: MS-4250 SPS Fire Extinguishing System

Detta är en FÖRNYAD INTRESSEFÖRFRÅGAN från CERN i syfte att väcka intresse hos svenska företag att delta i rubricerad marknadsundersökning/upphandling. Intresserade företag är välkomna att snarast dock senast den 27/1 anmäla sig direkt till: procurement.service@cern.ch
16 jan, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Kontroll/driftövervakning, Montering, installation, logistik, Projektledning/Tjänster, Reparationer/underhåll, Säkerhet/Kvalitet, Test/driftsättning |